Actions

Inglenook Sidings Solution

From Permanent Future Lab

'*** UNDER CONSTRUCTION ***

Afbeelding: Hans van de Burgt - Start- en eindsituatie


In het artikel Inglenook Sidings, heeft u kennis kunnen maken met één van de bekendste rangeerpuzzels ter wereld. In dit artikel beschrijven we de oplossing en de strategie van deze puzzel van Alan Wright. Onderstaande tekst komt van Adrian Wymann, die een goed gedocumenteerde website heeft opgezet met betrekking tot rangeerpuzzels. In onderstaande tekening staat het eerder beschreven sporenplan. Uit acht wagens moet een trein worden samengesteld van vijf wagens, zoals in de tekening is aangegeven.

Zowel beginners als gevorderden vragen zich af wat de meest optimale manier is om de Inglenook Sidings rangeerpuzzel op te lossen. Dit staat of valt met een logische benadering van dit probleem. Hier volgt aan de hand van een aantal duidelijke illustraties een handleiding. Het is slechts een voorbeeld van een situatie. Alleen al op dit kleine stukje spoor zijn enkele honderden puzzels te bedenken. De aanpak is evenwel altijd dezelfde. Houd daarbij de onderstaande drie vuistregels in gedachten en alles wordt oplosbaar.


Vuistregel 1: Overzie het gehele plaatje


Om de systematiek van de 'Inglenook Sidings' rangeerpuzzel te begrijpen dient in acht te worden genomen dat er veertien plaatsen zijn waar rollend materieel kan worden neergezet aan het eind van de rangeerbeweging.


Afbeelding: Hans van de Burgt - Start- en eindsituatie


Acht van deze plaatsen zijn bezet door wagens. Er blijven zodoende steeds zes open plaatsen over (in de afbeeldingen aangegeven als witte vakken). U moet zich niet blind staren op alléén de wagens (ofwel de bezette plaatsen). Ook met de open plaatsen kan worden geschoven. Het kan in sommige gevallen zelfs belangrijker zijn te weten waar de open plaatsen zich bevinden, dan waar de wagens zich op dat moment bevinden. Onthoud dus goed dat de open plaatsen bepalen welke wagens waar naartoe verplaatst kunnen worden.


Vuistregel 2: Maak ruimte


Kijk vervolgens naar plaatsen waar wagens staan die geen deel uitmaken van de gevraagde treinsamenstelling. We noemen dit hier voor het gemak maar overbodige wagens (grijze vakken). Voor alle duidelijkheid: De locomotief is hier steeds op dezelfde uitgangspositie afgebeeld (groene loc). In de praktijk is het bij het oplossen van de puzzel natuurlijk niet nodig de locomotief iedere keer weer naar dit punt terug te laten rijden. Als de wissels maar omgelegd kunnen worden.


Afbeelding: Hans van de Burgt - Overbodige wagons


Er moet vanzelfsprekend met de wagens kunnen worden gereden om deze puzzel met succes op te lossen. Het is dus belangrijk om de overtollige wagens, die alleen maar in de weg staan, ergens te parkeren. De afbeeldingen spreken voor zich. In eerste instantie is er voor het formeren van de treinsamenstelling één – twee – drie – vier – vijf geen enkele wagen bereikbaar. Eerst zullen dus de overbodige wagens moeten worden weggezet, voordat er met het samenstellen van de trein kan worden begonnen.


Afbeelding: Hans van de Burgt - Verplaatsen van de overbodige wagons


Andere opstellingen bieden soms de mogelijkheid om de wagens meteen in de vereiste volgorde te rangeren, maar hoewel er genoeg open plaatsen zijn om vrijelijk te kunnen rijden, moeten steeds alle overbodige wagens zo worden neergezet dat zij niet in de weg staan.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.